సామాజిక అభివృద్ధి, సంక్షేమం, ప్రజల సంతృప్తి

రికార్డింగ్...

ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి మీ అభిప్రాయాన్ని వీడియో రూపంలో తెలుపండి
1.రాష్ట్రంలో సంక్షేమ పథకాలపై మీ అభిప్రాయం?
2.సమస్యలను పరిష్కరిస్తూ, సామాజిక అభివృద్ధి కోసం ప్రభుత్వం చేస్తోన్న కృషి గురించి మీ మాటల్లో

మీ వీడియోను రికార్డ్ చేయండి
Please give permission to record video & audio
Allow Recording

మీ సొంత వీడియోని అప్లోడ్ చేయండి
వీడియో గ్యాలరీని చూడటానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి
3
మీ వీడియోను డౌన్లోడ్ చేయండి
సామాజిక అభివృద్ధి, సంక్షేమం, ప్రజల సంతృప్తి

ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి మీ అభిప్రాయాన్ని వీడియో రూపంలో తెలుపండి
1.రాష్ట్రంలో సంక్షేమ పథకాలపై మీ అభిప్రాయం?
2.సమస్యలను పరిష్కరిస్తూ, సామాజిక అభివృద్ధి కోసం ప్రభుత్వం చేస్తోన్న కృషి గురించి మీ మాటల్లో

మీ వీడియో విజయవంతంగా పంపబడింది!

మీరు సిస్టమ్ పరికరాలను తనిఖీ చేస్తున్నారు...
onboard-gif

translation missing: tl.video_testimonial.testimonial.uploading