రాష్ట్ర పునర్విభజన

రికార్డింగ్...

ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి మీ అభిప్రాయాన్ని వీడియో రూపంలో తెలుపండి
1. రాష్ట్ర విభజన అనంతరం మీరు ఎదుర్కొన్న సమస్యలు ఏమిటి?
2. విభజన తర్వాత రాష్ట్రాభివృద్ధికి కారణాలు ఏమని మీరు భావిస్తున్నారు?

మీ వీడియోను రికార్డ్ చేయండి
Please give permission to record video & audio
Allow Recording

మీ సొంత వీడియోని అప్లోడ్ చేయండి
వీడియో గ్యాలరీని చూడటానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి
3
మీ వీడియోను డౌన్లోడ్ చేయండి
రాష్ట్ర పునర్విభజన

ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి మీ అభిప్రాయాన్ని వీడియో రూపంలో తెలుపండి
1. రాష్ట్ర విభజన అనంతరం మీరు ఎదుర్కొన్న సమస్యలు ఏమిటి?
2. విభజన తర్వాత రాష్ట్రాభివృద్ధికి కారణాలు ఏమని మీరు భావిస్తున్నారు?

మీ వీడియో విజయవంతంగా పంపబడింది!

మీరు సిస్టమ్ పరికరాలను తనిఖీ చేస్తున్నారు...
onboard-gif

translation missing: tl.video_testimonial.testimonial.uploading