రాష్ట్ర ఆర్థికాభివృద్ధికి ప్రణాళికల రూపకల్పన

రికార్డింగ్...

ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి మీ అభిప్రాయాన్ని వీడియో రూపంలో తెలుపండి
1.అప్పులతో మొదలైన రాష్ట్రం ఆర్థికాభివృద్ధికి కారణాలు ఏవిగా భావిస్తున్నారు?
2.రాష్ట్ర ఆర్థికాభివృద్ధి కోసం ప్రభుత్వ ప్రణాళికలపై మీ అభిప్రాయం?

మీ వీడియోను రికార్డ్ చేయండి
Please give permission to record video & audio
Allow Recording

మీ సొంత వీడియోని అప్లోడ్ చేయండి
వీడియో గ్యాలరీని చూడటానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి
3
మీ వీడియోను డౌన్లోడ్ చేయండి
రాష్ట్ర ఆర్థికాభివృద్ధికి ప్రణాళికల రూపకల్పన

ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి మీ అభిప్రాయాన్ని వీడియో రూపంలో తెలుపండి
1.అప్పులతో మొదలైన రాష్ట్రం ఆర్థికాభివృద్ధికి కారణాలు ఏవిగా భావిస్తున్నారు?
2.రాష్ట్ర ఆర్థికాభివృద్ధి కోసం ప్రభుత్వ ప్రణాళికలపై మీ అభిప్రాయం?

మీ వీడియో విజయవంతంగా పంపబడింది!

మీరు సిస్టమ్ పరికరాలను తనిఖీ చేస్తున్నారు...
onboard-gif

translation missing: tl.video_testimonial.testimonial.uploading